Agfianto Eko Putra on October 9th, 2011

Melanjutkan tutorial saya sebelumnya, tentang simulator Arduino menggunakan Proteus dan VBB. Kali ini saya berikan ulasan tentang aplikasi Arduino untuk membaca masukan ANALOG yang nilai terbaca akan digunakan untuk memberikan tundaan kedipan LED pada pin-13.
Perhatikan gambar rangkaian berikut ini…

Gambar 1

Continue reading about Baca masukan Analog menggunakan Arduino!